oferty pracy
kontakt
strona główna
polityka cookies
wydrukuj stronę
Kontakt

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
z siedzibą w Starachowicach
Adres: 27-200 STARACHOWICE, ALEJA WYZWOLENIA 70
tel. +48 41 275 86 00
fax +48 41 275 86 80 do 82
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024126

Kapitał zakładowy Spółki 38.141.667,00 złotych wpłacony w całości
NIP: 664-00-05-475
Nr rachunku: Bank BPH O/Kielce 34 1060 0076 0000 4019 3000 0553
Zarząd: Zbigniew Ronduda, Leszek Walczyk, Ryszard Pisarski

ZARZĄD
tel. 041 275 86 01, 275 86 02, 275 86 05
e-mail:

MARKETING

Henryk Schmalenberg - Dyrektor Marketingu
e-mail:
tel. 041 275 86 04
fax 041 275 86 81

Robert Kopa - Szef Projektu
e-mail:
tel. 041 275 86 26
fax 041 275 86 81

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Nazwa firmy / Instytucji:
Imię i Nazwisko: *
E-mail: *
Miasto: *
TREŚĆ: *
* - pole wymagane


Made 2007 by Maximum Multimedia